پنجشنبه 2 مرداد 1393 / 27 رمضان 1435 / jul 24 2014
اطلاعیه ها
خبرنامه

ایمیل :    


اوقات شرعیانتصاب ریاست جدید مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان
جناب آقای مهندس سید عباس شهیدی به عنوان ریاست جدید مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان منصوب شدند .
نویسنده : مدیریت سایت تاریخ : 18/12/1392

برگزاری سی و چارمین جلسه شورای اداری
سی و چهارمین جلسه شورای اداری مرکز با حضور سرکار خانم دکتر ایرانمنش ریاست محترم مرکز و دیگر مسئولین بخش های مختلف در روز دوشنبه مورخ 05/12/1392 از ساعت 9  الی  11  در محل مرکز برگزار شد .
نویسنده : مدیریت سایت تاریخ : 5/12/1392

برگزاری سی و سومین جلسه شورای اداری
سی و سومین جلسه شورای اداری مرکز با حضور سرکار خانم دکتر ایرانمنش ریاست محترم مرکز و دیگر مسئولین بخش های مختلف در روز دوشنبه مورخ 14/11/1392 از ساعت 9  الی  11  در محل مرکز برگزار شد .
نویسنده : مدیریت سایت تاریخ : 14/11/1392

برگزاری سی و دومین جلسه شورای اداری مرکز
سی و دومین جلسه شورای اداری مرکز با حضور سرکار خانم دکتر ایرانمنش ریاست محترم مرکز و دیگر مسئولین بخش های مختلف در روز سه شنبه مورخ 03/10/1392 از ساعت 8  الی  10  در محل مرکز برگزار شد .
نویسنده : مدیریت سایت تاریخ : 03/10/92

برگزاری سی و یکمین جلسه شورای اداری مرکز
سی و یکمین جلسه شورای اداری مرکز با حضور سرکار خانم دکتر ایرانمنش ریاست محترم مرکز و دیگر مسئولین بخش های مختلف در روز سه شنبه مورخ 19/09/1392 از ساعت 8  الی  10  در محل مرکز برگزار شد .
نویسنده : مدیریت سایت تاریخ : 19/09/92

1234567...