پنجشنبه 6 شهریور 1393 / 3 ذی القعده 1435 / aug 28 2014
اطلاعیه ها
خبرنامه

ایمیل :    


اوقات شرعی


 

*مهم، قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

برنامه زمانبندی دریافت کارت ورود به امتحان


  جهت رفاه دانشجویان در کلیه ایام هفته بجز جمعه ها  امور مالی و آموزش از

ساعت 7:30 لغایت 14 آماده
ارائه خدمات می باشند.

کارت ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال اول 92-91 بدون مهر تاييد امور مالي و

آموزش فاقد اعتبار می باشد.

 

الف: ورودیهای نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 و نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

91/9/22 لغایت 91/9/30

مراجعه به سایت سجاد و دریافت کارت ورود به جلسه   http://edu.uast.ac.ir  

91/9/30 لغایت 91/10/9

الف- مراجعه به آموزش و تایید کارت

ب- مراجعه به امور مالی و مهر کردن کارت

ج- مراجعه به آموزش و مهر کردن کارت

 

ب: سایر دانشجویان

91/9/22 لغایت 91/10/2

مراجعه به امور مالی و باز کردن قفل سایت مروارید
http://37.114.249.33

91/10/3 لغایت 91/10/9

الف- پرینت کارت امتحانی از سایت مروارید

ب- مراجعه به آموزش و تایید کارت

ج-مراجعه به امورمالی و مهر کارت

د- مراجعه به آموزش و مهر کارت

 

1